Naslovnica Novosti Elcor d.o.o pustio u pogon fotonaponsku elektranu 125kWp

Elcor d.o.o pustio u pogon fotonaponsku elektranu 125kWp

Ispis PDF

fotoelktranaDjelatnici poduzeća ELCOR d.o.o. elektrotehnički inženjering iz Gruda su krajem lipnja 2014. pustili u pogon fotonaponsku elektranu “TELECOM 1” snage 125 kWp.

Očekivana proizvodnja je oko 147.000,00 kWh. Ovo je dosada treća elektrana koju je u potpunosti izgradilo ovo poduzeće na principu ''ključ u ruke'', te time ukupno instalirani kapaciteti od strane ovog poduzeća iznose 500kW fotonaponskih elektrana.
Sama elektrana je montirana na krov industrijske hale u općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Radovi su izvedeni kvalitetno te u skladu sa pravilima struke.
Elektrana ima fotonaponske module snage 250 Wp proizvođača Yingli Solar. Ova je prvi projekt u Bosni i Hercegovini sa modulima ovog proizvođača.  Moduli su spojeni na invertere tvrtke ABB, tip 27.6-S2X, koji istosmjerni sustav napona i struja pretvaraju u trofazni izmjenični sustav sukladno europskoj normi za kvalitetu električne energije EN 50160. Inverteri imaju visoku učinkovitost i stupanj zaštite IP65. Zbog visokog stupnja zaštite invertere je moguće instalirati na otvorenom prostoru i što bliže fotonaponskim modulima čime se smanjuju gubici u elektrani.
Razvodni ormari proizvodnje Elcor d.o.o su bazirani na Siemens komponentama. Elektrana funkcionira prema projektiranim vrijednostima i očekivanjima. Rad elektrane se prati komunikacijskim sustavom baziranom na ABB tehnologiji sa GSM/GPRS modemom M2M. Komunikacija omogućuje upravljanje elektranom, praćenje svih energetskih parametara rada i pogonskih događaja. Inače, Elcor d.o.o. je distributer i sistem integrator kompanije ABB na području BiH.

siemens   ABB 


 1355667310 facebook  1355668371 linkedin                                   logo white es-system

Kontaktirajte nas

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dr. F. Tuđmana 88, Grude 88340, BiH
+387 39 661 481 / 661 868
+387 39 662 582
elcor@elcor.ba